Contact :     056/71 01 23

Nuttige telefoonnummers

Telefoonnummer Praktijk de ZIEL 056/71 01 23

Dringende diensten
Wachtdienst huisartsen 1733 (contacteer steeds eerst uw huisarts)
Ziekenwagen/Brandweer 112
Politie 101
Rode Kruis 015/44 33 22
Palliatief netwerk West-Vlaanderen 056/63 69 50
Apotheek van wacht 0903/922 48

Telefonische bijstand
Brandwondencentrum 02/268 62 00
Zelfmoordlijn 1813
Teleonthaal 106
Antigifcentrum 070/245 245
Kinderen en jongerentelefoon 102
De druglijn 078/151 020
Huis van het Kind Deerlijk 056/73 63 39 – http://www.huisvanhetkinddeerlijk.be

Betrouwbare medische informatie
Gezondheid en wetenschap, initiatief van het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine http://www.gezondheidenwetenschap.be
Thuisarts, initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen http://www.thuisarts.nl