Contact :     056/71 01 23

Praktijknieuws

Onze huisartsenpraktijk is als opleidingspraktijk erkend door de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, en is door het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding aangesteld als opleidingspraktijk. Vanaf 1 oktober 2022 specialiseren zich in onze praktijk artsen zich verder in de huisartsgeneeskunde. De huisarts in opleiding (HAIO) is als gediplomeerd arts (master geneeskunde) betrokken bij alle activiteiten van de praktijk. Hij/zij overlegt dagelijks met de andere artsen. Op deze manier blijft het team permanent op de hoogte van jouw situatie en wordt jouw gezondheid optimaal verzorgd. De huisarts in opleiding blijft een volledig jaar aanwezig op onze praktijk. Hij/zij werkt zelfstandig, met permanente mogelijkheid tot overleg, in de praktijk. Met vragen/opmerkingen hierover kan je altijd terecht bij de HAIO en bij je huisarts.

Dr. Gaëlle Bruneel zal vanaf 1 oktober 2022 tot 31 maart 2024 bij ons werkzaam zijn.

Griepvaccinatie

De griepprik is sterk aanbevolen voor deze risicogroepen; een voorschrift is hiervoor niet nodig

  • 65-plussers. Nu ook COVID-19 nog altijd veel mensen ziek maakt, raden we ook aan dat 50+’ers zich laten vaccineren tegen griep. 
  • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
  • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
  • mensen verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
  • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
  • iedereen die in de gezondheidssector werkt;
  • iedereen die onder hetzelfde dak woont met deze risicopersonen of met kinderen jonger dan 6 maanden.

Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep. Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele coronapiek in het griepseizoen. Voor al deze groepen geldt een gedeeltelijke terugbetaling via het RIZIV.

De ideale periode om u te laten vaccineren met een griepvaccin is van eind oktober tot midden december. Lees er hier nog meer over.

Als je tot een groep behoort die in aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling, dan kost het vaccin ongeveer 4 euro voor gewoon verzekerden en 2,5 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft.

COVID-ziekte-attesten

Gelieve NIET naar de praktijk te bellen voor COVID-ziekte-attesten en COVID-quarantaine-attesten. Indien u dergelijk attest nodig hebt: gebruik hiervoor ons invulformulier.  Zodoende kunnen er verder consultaties gedaan worden worden zonder onderbreking voor administratieve vragen. Dit formulier kan enkel gebruikt worden door patiënten die reeds gekend zijn in onze praktijk. Vul dit formulier enkel in wanneer u aan één van onderstaande voldoet:

– U testte positief op COVID buiten de praktijk (via het testcentrum of via een apotheek): gebruik dan ons invulformulier.

– Dit formulier kan NIET gebruikt worden wanneer het (enkel) een zelftest betreft.

– U dient in isolatie te blijven na een positieve test, zie https://www.info-coronavirus.be/nl/wie-ziek-is/

Het invulformulier vindt u hier.

 

 

COVID-test voor een reis?
Zie www.mijncoronatest.be

Is een test nodig voor een reis? Zie https://travellersonline.diplomatie.be/

Vanherpe Françoise

onthaal- en administratief medewerkster

Lees verder
Dr. Bruneel Gaëlle

Huisarts in opleiding

Lees verder
Dr. Vandeputte Eric

Huisarts - Sportarts - Begeleiding PRONOKAL - RVA

Lees verder