Contact :     056/71 01 23

Covid-update 03/12/2021

Vastleggen van covid-testen na ontvangst een code: boek een afspraak en het testcentrum a.u.b!
www.mijngezondheid.be -> Afspraak maken voor een test met een CTPC-code

Het is niet mogelijk om al deze testen in de praktijk af te nemen.

Bent u een hoogrisico-contact?
Een hoogrisico-contact wordt beschouwd wanneer volgende zaken zijn voldaan: contact van 15 minuten zonder mondmasker zonder 1,5m afstand te houden.

Vanaf heden is een nieuwe teststrategie van toepassing:
Voor gevaccineerde hoog-risicocontacten zonder symptomen wordt nog slechts 1 PCR-test uitgevoerd, tussen dag 3 en dag 6 na het risicocontact (bij voorkeur dag 5). Tot ontvangst van een negatief testresultaat van deze test moet de persoon in quarantaine. In afwachting van het PCR-resultaat kan vanaf dag 4 de quarantaine eventueel verlaten worden, op voorwaarde dat een negatieve zelftest werd uitgevoerd. Zo nodig dient deze zelftest elke dag herhaald te worden.

Voor gevaccineerde huisgenoten van een besmet persoon die niet geïsoleerd kan worden (bv. omdat het een jong kind is) gebeurt de eerste test 3-6 dagen (bij voorkeur dag 5) na het begin van symptomen/positieve test bij de indexpatiënt. Als deze test negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. Er moet wel nog een tweede test uitgevoerd worden aan het einde van de besmettelijke periode van de indexpatiënt (dus vanaf dag 10 na begin van de symptomen/positieve test bij het indexgeval, wanneer het index geval de isolatie beëindigt).   Een negatieve test op dag 3-6 sluit niet uit dat de persoon in kwestie toch besmet werd en zich nog in de incubatieperiode bevindt. Het is daarom uiterst belangrijk om het aantal contacten tot 14 dagen na het laatste hoog-risicocontact tot een minimum te beperken en contact met kwetsbare personen te vermijden. Ook bij het optreden van symptomen dient steeds een bijkomende test uitgevoerd te worden.

De niet of onvolledig gevaccineerde hoog-risicocontacten, inclusief kinderen <12 jaar met besmettingen binnen het gezin (voor scholen en crèches worden andere regels gehanteerd): hoog-risicocontacten moeten in quarantaine gaan. Alle asymptomatische hoog-risicocontacten dienen getest te worden. Kinderen <6  jaar moeten niet getest worden na een hoog-risico contact binnen het gezin maar worden wel getest indien het hoog-risico contact plaats had buiten het gezin. Bij een positief test-resultaat moeten in dat geval namelijk bijkomende maatregelen genomen worden voor de huisgenoten.

  • Als de persoon met hoog-risicocontact binnen de 72 uur na het risicocontact wordt geïdentificeerd wordt er zo snel mogelijk een eerste test afgenomen.
  • Als het resultaat van de eerste test negatief is, loopt de quarantaine verder en wordt een tweede test afgenomen ten vroegste dag 7 na de dag van het laatste hoog-risicocontact (=dag 0). Indien het resultaat van deze tweede test ook negatief is, kan de quarantaine opgeheven worden zodra het testresultaat bekomen wordt (minimum dus 7 dagen na het laatste hoog-risico contact). Omdat de incubatieduur kan oplopen tot 14 dagen, moeten de algemene maatregelen nog 7 dagen worden gevolgd.
  • Als de persoon met hoog-risicocontact meer dan 72 uur na het risicocontact wordt geïdentificeerd wordt er enkel een test ten vroegste 7 dagen na de dag van het laatste risicocontact uitgevoerd.
  • Voor niet-gevaccineerde personen die onder hetzelfde dak wonen, kan het laatste hoog-risicocontact op verschillende momenten vallen, afhankelijk van het gedrag van het indexgeval. Indien het indexgeval zich niet kan of wil isoleren van zijn huisgenoten (bv. in geval van jonge kinderen), zal het laatste hoog-risico contact pas op het einde van de besmettelijke periode van het indexgeval zijn. Daarmee moet rekening gehouden worden voor de duur van de quarantaine. Een eerste test wordt steeds afgenomen zo snel mogelijk na identificatie van het risicocontact. Een tweede test kan worden afgenomen aan het eind van de isolatie van het indexgeval (10e dag). Indien deze test negatief is, eindigt de quarantaine voor de contactpersoon. Een derde test 7 dagen na het laatste risicocontact (d.w.z. op dag 17) is echter nog steeds nodig. Indien geen testing gebeurt, duurt de quarantaine tot 10 dagen na het beëindigen van de isolatieperiode (dus 10+10 dagen). Ouders van kinderen <6 jaar beslissen zelf of ze deze bijkomende testing (en mogelijk kortere quarantaine) verkiezen of langere quarantaine zonder testing. 

Doorgeven van hoogrisicocontacten?
Via www.mijngezondheid.be -> Ik ben besmet en wil hoog risico contacten vermelden
of bellen naar contact tracing center: 02 214 19 19

Bij terugkeer van een buitenlandse reis wordt door de Belgische overheid verplicht om een ‘Passengers Locator Form’ in te vullen. Bijkomende informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Hygiëne-aanbevelingen en advies indien u besmet bent

Moederschapsverlof dr. Leen Verleure – Vervangingsarts

Het moederschapsverlof van dr. Leen start op 25 oktober 2021. Dr. Eline De Buysscher zal tijdens de afwezigheid in de praktijk werkzaam zijn. Dr. De Buysscher heeft reeds jarenlang ervaring als huisarts en zal ook inzage krijgen in de medische dossiers. Zoals gebruikelijk zal er ook met haar overleg zijn.

Een afspraak maken met dr. De Buysscher verloopt via de agenda van dr. Leen: “Afspraak dr. De Buysscher Eline”

Elektronische voorschriften

Vanaf 05/10/2021 stappen wij over naar het gebruik van elektronische voorschriften. Daardoor wordt er niet langer gebruik gemaakt van gedrukte voorschriften maar kan de medicatie afgehaald worden op vertoon van uw identiteitskaart in de apotheek. U kan ook zelf nakijken welke medicatie u nog kan afhalen via www.mijngezondheid.be -> paragraaf ‘Mijn Geneesmiddelen’ -> Mijn openstaande medicatie voorschriften, of via MyHealthViewer. Een app is ook beschikbaar: bv. ‘Voorschrift Op Zak’. Indien u moeilijkheden ervaart kunnen we een afdruk meegeven.

Dr. Vandeputte Eric

Huisarts - Sportarts - Begeleiding PRONOKAL - RVA

Lees verder