Contact :     056/71 01 23

Moederschapsverlof dr. Leen Verleure – Vervangingsarts

Het moederschapsverlof van dr. Leen start op 25 oktober 2021. Dr. Eline De Buysscher zal tijdens de afwezigheid in de praktijk werkzaam zijn. Dr. De Buysscher heeft reeds jarenlang ervaring als huisarts en zal ook inzage krijgen in de medische dossiers. Zoals gebruikelijk zal er ook met haar overleg zijn.

Een afspraak maken met dr. De Buysscher verloopt via de agenda van dr. Leen: “Afspraak dr. De Buysscher Eline”

Elektronische voorschriften

Vanaf 05/10/2021 stappen wij over naar het gebruik van elektronische voorschriften. Daardoor wordt er niet langer gebruik gemaakt van gedrukte voorschriften maar kan de medicatie afgehaald worden op vertoon van uw identiteitskaart in de apotheek. U kan ook zelf nakijken welke medicatie u nog kan afhalen via www.mijngezondheid.be -> paragraaf ‘Mijn Geneesmiddelen’ -> Mijn openstaande medicatie voorschriften, of via MyHealthViewer. Een app is ook beschikbaar: bv. ‘Voorschrift Op Zak’. Indien u moeilijkheden ervaart kunnen we een afdruk meegeven.

Reistesten COVID

Omwille van de strikte timing en de administratieve verplichtingen voor een ‘reistest’ covid is het niet mogelijk om deze testen steeds bij ons ingepland te krijgen in combinatie met de chronische zorg. In de buurt zijn vele testcentra die dit aanbieden na afspraak.

Toegang tot deze testcentra verloopt via een CTP-code.
1/ vraag uw test aan via www.mijngezondheid.be -> ‘Een code voor een gratis of betaalde PCR test aanvragen.
2/ U kan dan via www.mijngezondheid.be -> “afspraak maken voor een test met activatiecode” een test inplannen in één van de testcentra
FAQ / nuttige informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/testen/#faq

Vaccinatiebewijs & COVIDtest-certificaat:
Zie https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat U kan de helpdesk voor het vaccinatiecertificaat contacteren zo nodig: 078/78.78.50. Via de helpdesk kan u ook een papieren versie van het vaccinatiecertificaat aanvragen.
Ook een app is beschikbaar waar u de vaccinatie- en testcertificaten kan zien: www.covidsafe.be en ook www.mijngezondheid.be -> ‘EU Digitaal COVID-Certificaat’ kan u uw zowel uw test- als vaccinatiecertificaat opvragen! U zal zich moeten identificeren met e-ID en kaartlezer of via de ItsMe-app (handig in gebruik!)
Als huisarts kunnen wij u geen reis- of vaccinatiecertificaat afleveren (het moet een speciale QR-code bevatten die wij niet kunnen genereren).

Bij terugkeer van een buitenlandse reis wordt door de Belgische overheid verplicht om een ‘Passengers Locator Form’ in te vullen. Bijkomende informatie vindt u op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/.

Praktijkmaatregelen COVID

Als huisartsen moeten wij op heden trachten 2 stromen te onderscheiden: enerzijds zorgen voor de continuïteit van de ‘gewone’ zorg (suikerziekte, hoge bloeddruk, kwetsuren, hartkwalen, psychologische problemen…) anderzijds ook de infectieuze (en mogelijkse COVID(corona)). Daarom voorzien wij aparte consultatie-momenten en werken we ook samen met het test-en triagecentrum te Waregem. Wij danken u voor uw begrip en medewerking! Zo helpen we zorgen voor ieder in de maximaal veilige omstandigheden! (hieronder meer info in het rode vak)
Hou er absoluut rekening mee dat ook lichte klachten een COVID-infectie kan zijn, vermijd contact met anderen!

Coronavirus

 

Aanwijzingen voor consultatie:

1. Draag een mondmasker in de praktijk

2. Betaal bij voorkeur (contactloos) met Bancontact of Payconiq

3. Heeft u één van onderstaande symptomen, bel ons op en vermeld deze klachten:

    • Hoesten, keelpijn, neusloop of niezen

    • Koorts of koortsig gevoel

    • Spierpijn of grieperig gevoel

    • Kortademigheid of druk op de borstkas

    • Waterige buikloop (diarree)

Meer info op www.info-coronavirus.be

De isolatie (bij een positieve test) is 10 dagen. Hoogrisico-contacten worden onmiddelijk getest (indien binnen 72h na het contact) én op de zevende dag na het contact.

Advies (link) bij een positieve test, ook voor uw huisgenoten, met hygiënisch advies om te ontsmetten thuis 

Advies (link) wanneer u een hoogrisico-contact gehad heeft 

 

Advies (link) wanneer u een laagrisico-contact gehad heeft

Terugkeer van reis (rode zone): vul het passengers locator form in, u krijgt een SMS met code om een afspraak te maken in een testcentrum. Indien de eerste test na terugkeer negatief is, dient u in quarantaine te blijven tot de tweede test, 7 dagen na terugkeer van reis! 

Coronalert (app): koppel uw test aan de app. Installeer de app vooraf en krijg een melding over het resultaat van de test! Of koppel uw testcode achterof aan de app via dit formulier.

Resultaten van de test: u kan dit raadplegen via www.cozo.be, uitleg over de werkwijze vindt u op https://praktijkdeziel.be/info-voor-patienten/

Dr. Vandeputte Eric

Huisarts - Sportarts - Begeleiding PRONOKAL - RVA

Lees verder